Publiciteit

Teaser: 

Om een woning verkocht of verhuurd te krijgen, zorgt de vastgoedmakelaar voor de nodige publiciteit.

Description: 

Dit kan zowel gaan over publiciteit in de etalage van het vastgoedkantoor als bijvoorbeeld op websites of in gedrukte media.

More Info: 

Zowel bij verhuur als verkoop, legt de wetgever echter vergaande informatieplichten op die bij het voeren van de publiciteit moeten gerespecteerd worden. Zo moet bij verkoop bijvoorbeeld gedacht worden aan de verplichte vermelding van stedenbouwkundige informatie en gegevens uit het energieprestatiecertificaat. Een inbreuk op deze informatieplichten wordt op diverse wijzen gesanctioneerd, gaande van bestuurlijke geldboetes tot strafrechtelijke sancties.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar kent deze diverse wetten en zorgt ervoor dat ze correct geïmplementeerd worden. Zo vermijdt u sancties wegens miskenning van de informatieplichten. 

Precontractuele informatie:
met ingang van 31 mei 2014 werd de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming vervangen door het Wetboek Economisch Recht. Dit bracht een aantal veranderingen met zich mee. Zo moet de vastgoedmakelaar, wanneer hij een bemiddelingsopdracht afsluit met een consument en dit gebeurt niet in het kantoor van de vastgoedmakelaar, rekening houden met een aantal regels die de consument extra bescherming moeten opleveren. De herroepingstermijn wordt in dat geval verlengd tot 14 kalenderdagen in plaats van 7 werkdagen en er moet extra informatie worden gegeven, de zogenaamde precontractuele informatie.

Naaste een langere bedenktermijn moet de vastgoedmakelaar de consument een lijst van wettelijke informatie meedelen en dat vooraleer de bemiddelingsopdracht wordt getekend. Voor de precontractuele informatie kan de vastgoedmakelaar met een checklist werken, waarvan de opdrachtgever een ingevuld exemplaar moet ondertekenen.

Checklist:

 • Adres
  Het adres van het goed dat verkocht of verhuurd moet worden.
   
 • Exclusief
  Krijgt de vastgoedmakelaar de opdracht exclusief of niet?
   
 • Opdracht of mandaat?
  Bij een opdracht gaat de vastgoedmakelaar enkel op zoek naar potentiële kopers en huurders. Met een mandaat mag de makelaar binnen bepaalde grenzen een bod aanvaarden of een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekenen.
   
 • Extra documenten
  Moet de vastgoedmakelaar stukken aanvragen om het verkoopdossier te vervolledigen zoals stedenbouwkundige informatie, bodemattest, EPC, ...?
   
 • Vastgoedkantoor
  De handelsnaam, ondernemingsnummer, adres en contactgegevens van het vastgoedkantoor
   
 • Prijs
  De totale prijs met het commissieloon, de btw en alle overige kosten. Eventueel wordt een minimumvergoeding vastgelegd
   
 • Taken
  Een omschrijving van de taken van de vastgoedmakelaar: het zoeken van kandidaten, het maken van reclame (en via welke kanalen), het laten bezichtigen van het vastgoed, onderhandelen met de kandidaten en eventueel het opstellen van een overeenkomst
   
 • Bezichtiging
  Afspraken voor de bezichtiging van het goed
   
 • Informatie
  Wanneer en hoe de vastgoedmakelaar u op de hoogte zal houden: bijvoorbeeld elke maand schriftelijk of elektronisch
   
 • Commissieloon
  Wanneer is er commissieloon verschuldigd? Als een onderhandse verkoopovereenkomst/huurovereenkomst is getekend, als de kandidaat een geldig bod heeft uitgebracht of als u binnen zes maanden een contract sluit met een kandidaat waaraan de vastgoedmakelaar informatie heeft verschaft?
   
 • Betaling
  Wanneer moet het ereloon betaald worden? Na ontvangst van de factuur van de vastgoedmakelaar of bij het verlijden van de akte?
   
 • Duur
  Als een vastgoedmakelaar exclusief het recht krijgt om een woning of grond te verkopen of te verhuren, dan mag het contract een maximale looptijd van zes maanden hebben.
   
 • Opzeggingsbeding
  Er moet ook een opzeggingsbeding - met eventuele schadevergoeding - opgenomen worden waarmee u de bemiddelingsovereenkomst eenzijdig kunt stopzetten zonder enige motivering.
   
 • Verlenging
  Is stilzwijgende verlenging mogelijk? En wat zijn dan de opzeggingstermijnen?