Renovatieabattement

Teaser: 

Vermindering van verkooprechten bij aankoop van een renoveerbaar pand

Description: 

Wie een renoveerbaar verwaarloosd, leegstaand, onbewoonbaar, …. pand koopt om erin te gaan wonen kan sinds 1 september 2009 recht hebben op een renovatieabattement. Dit is een vermindering van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de berekening van de verkooprechten. Dit renovatieabattement kan afzonderlijk worden gevraagd of worden gecumuleerd met een ander abattement.

More Info: 

Hier gelden andere voorwaarden dan bij het gewoon of verhoogd abattement:

  • Het goed moet in Vlaanderen zijn gelegen en als hoofdverblijfplaats dienen.
  • Er moet sprake zijn van een aankoop.
  • Op het ogenblik van de aankoop moet het pand zijn opgenomen in een of meer van volgende registers, inventarissen of lijsten: het leegstandsregister, de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen.
  • Het pand mag maximaal vier opeenvolgende jaren vóór de aankoop in een of meerdere van die registers, inventarissen of lijsten zijn opgenomen.
  • Het pand moet worden gerenoveerd.
Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar wijst je erop als je in aanmerking komt voor dit renovatieabattement bij de aankoop van een oude woning. Hij zal dus nagaan of het pand in een van de genoemde registers, inventarissen of lijsten is opgenomen.