Rookmelders

Teaser: 

In Vlaanderen moeten rookmelders onder meer aanwezig zijn in alle nieuwe woningen

Description: 

In Vlaanderen moeten rookmelders aanwezig zijn in alle nieuwe woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Sinds 1 januari 2013 moeten rookmelders ook verplicht geplaatst worden in huurwoningen waarvoor een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten en die (deels) dienen voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. Voor lopende huurovereenkomsten gaat de verplichting in per 1 januari 2016 (indien de woning gebouwd is vóór 1945) of per 1 januari 2019 (indien de woning gebouwd is vanaf 1945).

More Info: 

Bij huurwoningen is de verhuurder aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

 Op de website www.wonenvlaanderen.be kunnen duidelijke richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders in huurwoningen teruggevonden worden.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar gaat na of er rookmelders aanwezig dienen te zijn bij het verhuren van je woning.