Recht van voorkoop

image: 

Via de tool Recht van voorkoop kan u als vastgoedmakelaar controleren of er een Vlaams Recht van voorkoop van toepassing is op een onroerend goed. U kan de opzoeking uitvoeren a.d.h.v. een adres of een perceelnummer. De tool geeft u een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging. De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al uw opvragingen.

De bevraging gebeurt in samenwerking met Informatie Vlaanderen en is het resultaat van een online bevraging van het geografisch themabestand “Vlaamse voorkooprechten”. Het geografisch themabestand “Vlaamse voorkooprechten” is erkend als authentieke geografische bron m.b.t. de Vlaamse Rechten van voorkoop (harmoniseringsdecreet van 25 mei 2007 inzake de harmonisering van de procedures van voorkooprechten). Het themabestand bevat alle percelen waarop een Vlaams voorkooprecht van toepassing is. U hoeft geen andere bronnen te raadplegen.

Hulp nodig?

Tel: 09 243 10 22
Mail: rechtvanvoorkoop@vastgoedloket.be 

Share: