Kan de huurprijs herzien worden?

Bij huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats kan de verhuurder niet zomaar de prijs van zijn huurwoning verhogen. Gaat het om een overeenkomst van korte duur (drie jaar of minder), dan ligt de huurprijs vast en is een herziening dus onmogelijk. Voor huurovereenkomsten van negen jaar of meer  is een herziening wel mogelijk. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen aan de andere partij een verlaging of verhoging van de huurprijs vragen.  Die aanvraag moet gebeuren tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het einde van elke driejarige periode. Raken de partijen het niet eens over de herziening, dan kan de vragende partij zich richten tot de vrederechter. Dit moet dan gebeuren tussen de zesde en derde maand voorafgaand aan het einde van elke driejarige periode. De vrederechter zal de herziening slechts in twee gevallen toestaan. Hij zal instemmen met een herziening, als de vragende partij bewijst dat de normale huurwaarde van de woning door nieuwe omstandigheden 20 % hoger of lager ligt dan de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs.  Daarnaast zal een vrederechter een herziening toestaan als de verhuurder bepaalde werken in de huurwoning heeft uitgevoerd, waardoor de werkelijke huurwaarde minstens 10% meer bedraagt.  Is de herziening van de huurprijs een feit, dan gaat deze in vanaf de eerste dag van de volgende driejarige periode.