Mag een verhuurder je loonfiches opvragen?

Ja,  dat mag, want de verhuurder moet kunnen nagaan of je als huurder de maandelijks de huurprijs op tafel zal kunnen leggen. Voor een eigenaar die zijn pand van enkele honderduizenden euro’s aan een huurder wil overlaten, is dat de logica der dingen. Het past in het zogeheten solvabiliteitsonderzoek. Of beter gezegd: de verhuurder moet zeker zijn dat je maandelijks de huur zal kunnen betalen.

Maar let wel, de verhuurder moet uiteraard de privacy van een kandidaat-huurder respecteren. Hij mag dus niet zomaar alle informatie en gegevens opvragen, kopiëren en verspreiden. Zo mag je als kandidaat-huurder trouwens ook bepaalde gegevens onleesbaar maken, zoals naam en adres van de werkgever. De Privacycommissie bracht hierover richtlijnen uit, al zijn dat geen wetten. Finaal is het belangrijk dat men je als huurder niet discrimineert. Maar als blijkt dat de huurprijs echt te hoog ligt voor je inkomen, dan is het in je voordeel om er minstens over na te denken.

De solvabiliteit van de kandidaat-huurder dient steeds geval per geval te worden beoordeeld zonder bepaalde inkomstenbronnen bij voorbaat uit te sluiten. Men neemt daarbij zowel de grootte van het inkomen in overweging als elke andere garantie die door de kandidaat-huurder aangedragen wordt (borgstelling, bewijs van betaling van de huur in het verleden, ...). Alle inkomensbronnen dienen dus in overweging te worden genomen.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be.