Stedenbouwkundig attest

Teaser: 

Dit document wordt afgegeven door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Het oordeelt of een ontwerp in aanmerking komt voor een vergunning. 

Description: 

Het stedenbouwkundig attest leidt echter niet tot vrijstelling van de verplichting om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

More Info: 

Wel geeft het de aanvrager inzicht in de bouwmogelijkheden die een bepaald onroerend goed biedt. Om die reden kan het interessant zijn om dit attest aan te vragen voorafgaand aan een aankoopbeslissing.

Het document is 2 jaar geldig vanaf het moment van uitreiking, onder voorbehoud van wijziging van ruimtelijke uitvoeringsplannen of vigerende regelgeving. Het wordt in principe afgeleverd binnen de 75 dagen na de aanvraag.