Stedenbouwkundig uittreksel

Teaser: 

Uittreksel dat alle stedenbouwkundige informatie van een woning bevat

Description: 

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Uittreksel uit het plannenregister.
Dit vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bijvoorbeeld woonzone, landbouwzone, …).

Uittreksel uit het vergunningenregister.
Dit vermeldt het volgende:

  • Of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt
  • Of er voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is
  • Of het goed belast is met een bouwovertreding
  • Of er op het goed een voorkooprecht rust
More Info: 

De verkoper is verplicht bij de verkoop van een woning in het Vlaams gewest de nodige stedenbouwkundige informatie aan de koper te bezorgen. De notaris moet in de authentieke akte van aankoop melding maken van het stedenbouwkundig uittreksel.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Bij verkoop van een woning zal de vastgoedmakelaar ervoor zorgen dat er een stedenbouwkundig uittreksel aan de koper wordt overhandigd. Deze informatie moet ook worden vermeld in de publiciteit rond het pand.