Successierechten

Teaser: 

Successierechten zijn een belasting op erfenissen

Description: 

Iedereen die uit het bezit van een overledene iets ontvangt, is successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen. Wie een woning erft, moet dus successierechten betalen.

More Info: 

Wie zijn de erfgenamen? Doorgaans zijn dit familieleden van de overledene: de echtgenoot/echtgenote, kinderen, kleinkinderen, maar ook ouders of grootouders, broers en zussen, neven en nichten, … Het kan ook gebeuren dat anderen (geen familie) door een overledene begunstigd zijn. Dit wordt vastgelegd in het testament.

Bij de bepaling van de verschuldigde successierechten worden, afhankelijk van de graad van verwantschap met de overledene, een aantal categorieën onderscheiden.  Voor elk van deze categorieën gelden eigen tarieven.