Vastgoedmakelaar

Teaser: 

Persoon die optreedt als bemiddelaar bij (ver)koop en (ver)huur van onroerende goederen

Description: 

Elke vastgoedmakelaar treedt op als bemiddelaar met maar één hoofddoel voor ogen: de verkoop, aankoop, ruil, verhuur of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Hij of zij kan daarnaast ook optreden als beheerder van goederen. Daarbij is hij ofwel zelf de beheerder van onroerende goederen voor derden, ofwel oefent hij de functie van syndicus uit.

More Info: 

Als we iets gedetailleerder kijken, kunnen we volgende soorten vastgoedprofessionals onderscheiden:  

 • De vastgoedmakelaar-bemiddelaar
  Bemiddelen bij verkoop en aankoop, verhuur en huur is de meest typische activiteit van de vastgoedmakelaar ‘pur sang’. Zijn beroep is gereglementeerd. Dat wil zeggen dat niemand zich als zelfstandige zomaar vastgoedmakelaar mag noemen of vastgoedactiviteiten mag uitoefenen. Alle erkende makelaars in ons land zijn ingeschreven bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).
 • De vastgoedbeheerder
  Dit kan ofwel de rentmeester zijn, ofwel de syndicus. Deze laatste ontfermt zich over de gemeenschappelijke delen van onroerende goederen in mede-eigendom. Zo beheert hij de gemeenschappelijke delen van een appartement en staat hij in voor het administratieve, financiële en technische beheer. De rentmeester daarentegen beheert uitsluitend onroerende goederen van derden. Ook vastgoedbeheerders moeten in elk geval ingeschreven zijn bij het BIV om legaal hun functie te kunnen uitoefenen.
 • De vastgoedexpert
  De vastgoedexpert wordt belast met het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de vastgoedsector. Meer concreet gaat het hier om waardebepaling, plaatsbeschrijving, het opmaken van bevindingstaten, huurschadebepaling, brandschadebepaling, ...
 • De vastgoedpromotor
  Hoewel het begrip juridisch niet is gedefinieerd, bedoelt men met vastgoedpromotor iemand die vastgoedprojecten ontwikkelt. De vastgoedpromotor werkt de projecten uit, bouwt ze en verkoopt ze of laat ze verkopen.