Vermindering van onroerende voorheffing

Teaser: 

In bepaalde gevallen kan je een vermindering van de onroerende voorheffing bekomen.

Description: 

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting op onroerende goederen die op Belgisch grondgebied zijn gelegen. In bepaalde gevallen kan je een vermindering of zelfs vrijstelling van de onroerende voorheffing bekomen.

More Info: 

Dat is bijvoorbeeld het geval als u eigenaar bent van een bescheiden woning. Andere verminderingen zijn specifiek naar de bewoner van de woning gericht. Dat kan de eigenaar zelf zijn of een huurder. Als het over een huurwoning gaat, komt de vermindering dus ten goede van de huurder. Omdat de onroerende voorheffing echter niet ten laste van de huurder valt, wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder (eigenaar) en mag de huurder het bedrag aftrekken van de huurprijs.

Het gaat over volgende verminderingen:

  • vermindering voor het gezinshoofd met een handicap
  • vermindering voor de grootoorlogsverminkte
  • vermindering voor kinderen ten laste
  • vermindering voor personen met een handicap ten laste
  • vermindering voor andere personen dan kinderen of personen met een handicap ten laste (deze persoon kan nooit uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn)

Of je voor het lopende jaar al dan niet recht hebt op die vermindering, wordt op 1 januari van dat jaar bepaald.

De voorwaarden van deze verminderingen verschillen naargelang het gewest waarin u woont.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar kan je zeggen of je in aanmerking komt voor een vermindering van onroerende voorheffing of vrijstelling. Hij legt je uit hoe je deze vermindering moet aanvragen.