Verwerkingsregister

Teaser: 

Er is een verplichting om gedetailleerde opnames van verwerkingsactiviteiten en documenten bij te houden. Dit betreft m.a.w. een verplichting voor verwerkers en verwerkingsverantwoordelijke om een gedetailleerd verwerkingsregister bij te houden.

Description: 

In dit register moeten de volgende gegevens worden bijgehouden:

* De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (eventueel de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke), van zijn vertegenwoordiger en van de data protection officer;

* De verwerkingsdoeleinden; 

* De beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens;

* De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

* Indien van toepassing, doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, met vermelding van dat derde land of internationale organisatie, evenals in voorkomend geval de documenten inzake de passende waarborgen;

* Indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist;

* Indien mogelijk, een algemene beschrijving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.