Vlaamse Woonlening

Teaser: 

Lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)  voor mensen met een beperkt inkomen die een woning willen kopen.

Description: 

Voor mensen met een beperkt inkomen die een huis of appartement willen kopen en die aan alle voorwaarden voldoen, biedt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de Vlaamse Woonlening aan, zolang er voldoende budget beschikbaar is.  Met rentevoeten vanaf 2% is de Vlaamse Woonlening meestal een stuk goedkoper dan de markt.

More Info: 

De Vlaamse Woonlening kan worden verkregen:

  • om een sociale koopwoning te kopen;
  • om een woning te kopen;
  • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen;
  • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen;
  • om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding).

Om in aanmerking te komen voor deze lening moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: zie www.vlaamsewoonlening.be .