Voorkooprecht

Teaser: 

Een persoon of instelling heeft voorrang om een bepaald goed te kopen op alle andere personen.

Description: 

Het voorkooprecht (ook wel recht van voorkoop genoemd) betekent dat een persoon of overheid voorrang heeft op alle andere kandidaat kopers om een bepaald goed te kopen. Hij moet als eerste de kans krijgen om het goed te kopen, en wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

More Info: 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en conventionele voorkooprechten.

Zoals het woord zelf zegt, kan de wetgever bepaalde personen of overheden aanduiden als begunstigden van een “wettelijk” voorkooprecht. Klassiek voorbeeld is hier het wettelijk voorkooprecht van de pachter met betrekking tot de door hem gepachte gronden. Daarnaast gelden er in Vlaanderen echter nog een ganse resem andere wettelijke voorkooprechten ten gunste van bepaalde overheidsinstanties.

Een “conventioneel” voorkooprecht is niet wettelijk bepaald, maar vloeit voort uit een contractuele afspraak tussen partijen. Een voorbeeld is hier het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Beslist de eigenaar om zijn pand te verkopen en vindt hij een goede kandidaat koper, dan zal hij verplicht zijn om de handelshuurder eerst de kans te geven om zelf het pand tegen de gestelde voorwaarden aan te kopen. Alzo kan de handelshuurder het voorbestaan van zijn handelszaak veilig stellen.

 

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar gaat na of er op het pand dat je wil kopen geen voorkooprecht rust.