Voorschot

Teaser: 

Bij de ondertekening van de compromis kan de koper een voorschot betalen.

Description: 

Bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst of de compromis wordt er door de koper meestal een voorschot betaald. Wettelijk is nergens voorzien dat de koper een voorschot moet betalen, maar in de praktijk is deze afspraak wel gebruikelijk. Dit voorschot bedraagt doorgaans 10 of 5% van de verkoopprijs.

More Info: 

Bij het verlijden van de authentieke verkoopakte voor de notaris moet de koper dan enkel nog het saldo van de aankoopprijs betalen.

Voor het geval de verkoop niet zou doorgaan door de schuld van de koper, bepaalt de compromis doorgaans dat de verkoper gerechtigd is om het voorschot te behouden bij wijze van schadevergoeding.

 

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Dit moet dan wel duidelijk worden geformuleerd in de onderhandse verkoopovereenkomst. De vastgoedmakelaar kan je hierbij adviseren.