Vroegtijdige opzeg

Teaser: 

In sommige gevallen kunnen huurder of verhuurder voortijdig een einde maken aan de huurovereenkomst.

Description: 

In de huurovereenkomst wordt de duur van de huurperiode vastgelegd. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de huurder of de verhuurder voortijdig een einde wil maken aan de huurovereenkomst. Dit is de vroegtijdige opzeg of opzegging.

More Info: 

Naargelang van de soort huurovereenkomst gelden hier andere regels.

Standaardhuur of gewone huur (negen jaar)

  • De verhuurder

Hij kan de huurovereenkomst in bepaalde gevallen vroegtijdig stopzetten. Dit moet wel met een opzegtermijn van zes maanden gebeuren.

- Voor eigen gebruik: als de verhuurder of een familielid in de woning wil gaan wonen.
- Als de verhuurder grote verbouwingswerken wil uitvoeren.
- Zonder reden. De verhuurder moet hier wel een schadevergoeding aan de huurder betalen: negen maanden huur aan het einde van de eerste periode van drie jaar en zes maanden huur aan het einde van de tweede periode van drie jaar (dus na zes jaar). Tegen het einde van het negende jaar moet hij geen schadevergoeding meer betalen.

  • De huurder

Hij kan de huurovereenkomst vroegtijdig stopzetten. Dit moet wel met een opzegtermijn van drie maanden en de huurder moet een schadevergoeding betalen. In het eerste jaar bedraagt de schadevergoeding drie maanden huur. Tijdens het tweede jaar komt dat neer op twee maanden huur en één maand huur tijdens het derde jaar. Vanaf het vierde jaar kan de huurder op elk ogenblik opzeggen zonder schadevergoeding te moeten betalen.

Huurovereenkomst van korte duur (minder dan drie jaar)

De huurder kan de overeenkomst op ieder tijdstip opzeggen met vervolgens inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De huurder is wel een vergoeding verschuldigd van anderhalve, één of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, tweede of het derde jaar.

Huurovereenkomst van lange duur (meer dan negen jaar)

Deze huurovereenkomst kan vroegtijdig worden opgezegd. Alle opzeggingsmogelijkheden en –modaliteiten die gelden voor de standaardhuur gelden ook voor de huurovereenkomsten van lange duur. (zie hierboven)

Levenslange huur

Deze overeenkomst kan in bepaalde gevallen vroegtijdig worden opgezegd. De huurder kan de overeenkomst op elk moment vroegtijdig beëindigen, mits een opzeg van drie maanden. Hij moet wel een schadevergoeding betalen van drie maanden, twee maanden of één maand als hij vertrekt in respectievelijk het eerste, tweede of derde jaar van de huur. Daarna moet de huurder geen schadevergoeding meer betalen. De verhuurder kan niet vroegtijdig opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de huurovereenkomst. Zo kunnen de partijen in de huurovereenkomst voorzien dat de verhuurder de huur kan opzeggen omdat hij zelf het pand wil bewonen of omdat hij de woning grondig wil verbouwen.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar maakt je wegwijs in de opzegmogelijkheden en je rechten hierbij, zowel als huurder als als verhuurder.