Vruchtgebruik

Teaser: 

Recht om gebruik te maken van de goederen van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Description: 

Vruchtgebruik is het (zakelijk) recht om gebruik te maken van goederen die aan iemand anders toebehoren en daarvan de vruchten (huuropbrengst, intresten) te genieten.

More Info: 

Degene die het recht van vruchtgebruik heeft, is de vruchtgebruiker. Degene die eigenaar is van een onroerend goed belast met het recht van vruchtgebruik, is de blote eigenaar.

De vruchtgebruiker is verplicht het goed in stand te houden en alle jaarlijkse lasten te dragen. Hij moet evenwel geen vergoeding betalen aan de blote eigenaar.

Zo krijgt ten gevolge van het overlijden van een van de echtgenoten de langstlevende echtgenoot meestal het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke woning, terwijl de kinderen de blote eigenaars worden.

Ook kunnen twee of meer personen samen een eigendom kopen, de ene voor de blote eigendom, de andere voor het vruchtgebruik. Klassiek voorbeeld is de aankoop door de ouders van het vruchtgebruik en de aankoop door de kinderen van de blote eigendom. Bij het overlijden van de ouders, wordt het goed dan volledig eigendom van de kinderen, zonder dat hierop successierechten verschuldigd zijn.

Maar opgelet voor de fiscus! Als de blote eigenaar erfgenaam is van de vruchtgebruiker, wordt het onroerend goed geacht toch in volle eigendom aanwezig te zijn in de nalatenschap van de vruchtgebruiker en zal de blote eigenaar dus toch successierechten moeten betalen op de eigendom, tenzij tegenbewijs dat de blote eigenaar echt zijn aandeel in de toenmalige aankoop heeft betaald. Het wettelijk vermoeden van bedekte bevoordeling van de blote eigenaar wordt alzo teniet gedaan.

 

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar kan je meer vertellen over dergelijke vruchtgebruikconstructies en de risico’s ervan.