Beding van aanwas en tontine: waarin verschillen ze en wanneer is het gebruik hiervan interessant?

Een ‘beding van aanwas’ en ‘tontinebeding’ zijn clausules die kunnen worden ingebouwd in de koopakte als samenwoners een woning kopen in onverdeeldheid (ieder voor de helft). In het geval dat één van de partners sterft, gaat zijn of haar aandeel van de woning automatisch over naar de andere partner, in volle eigendom of beperkt tot het vruchtgebruik. De langstlevende krijgt de woning niet via erfenis, maar op een contractuele basis! Heeft de eerststervende reservataire erfgenamen, zoals ouders of kinderen? Dan kunnen zij hun erfrechtelijke reserve niet inroepen tegen de langstlevende partner.

Antwoord: 

Verder lezen?