'Bemiddelingsopdracht’ en ‘mandaat’: is dat hetzelfde?

In de praktijk worden de begrippen ‘opdracht’ en ‘mandaat’ vlotjes door elkaar gebruikt. Toch dekken deze termen een verschillende lading en hebben beide rechtsfiguren andere juridische gevolgen. Het is dus belangrijk om de opdracht correct te betitelen. Een nodeloos gebruik van de term mandaat wordt best vermeden omdat dit nare gevolgen kan hebben, niet in het minst voor het ereloon van de vastgoedmakelaar.

Antwoord: 

Verder lezen?