De formaliteiten bij de minnelijke beëindiging van de handelshuurovereenkomst werden niet gerespecteerd, wat nu?

Naast bepaalde opzegmogelijkheden voor verhuurder en huurder, voorziet de handelshuurwet in de mogelijkheid om de handelshuurovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen, de zogenaamde minnelijke beëindiging. Naast wilsovereenstemming tussen de partijen, wordt deze beëindigingsmogelijkheid ook gekoppeld aan een bepaalde formaliteit. Wat is nu het gevolg als deze niet nageleefd wordt?

Antwoord: 

Verder lezen?