De huurder gebruikt de gehuurde woning niet als hoofdverblijfplaats: wat met de gevolgen, zoals een taks voor een tweede verblijf?

Huurder en verhuurder sluiten een woninghuurovereenkomst af voor een standaard duur van 9 jaar. De huurovereenkomst vermeldt uitdrukkelijk dat het gehuurde goed uitsluitend als hoofdverblijfplaats mag worden gebruikt en verplicht de huurder om zich daar te domiciliëren. De huurder laat evenwel na om dit te doen en gebruikt het goed in werkelijkheid slechts als uitvalsbasis tijdens het weekend. De verhuurder ontvangt hierop een aanslagbiljet tot betaling van een taks tweede verblijf. Wat kan de verhuurder hiertegen ondernemen?

Antwoord: 

Verder lezen?