De huurder verdwijnt met de noorderzon. Wat kan de verhuurder van een woning doen?

Is de huurder zonder enige opzeg te geven uit het gehuurde pand verdwenen dan contacteert de verhuurder best eerst een gerechtsdeurwaarder om alle nodige vaststellingen te laten doen. Op grond daarvan kan de verhuurder naar de bevoegde vrederechter stappen om de ontbinding van het huurcontract, vrijgave van de huurwaarborg en betaling van achterstallige huurgelden, schadevergoeding en eventuele andere vergoedingen te vragen.

Antwoord: 

Verder lezen?