De omzetting van de woninghuur van korte duur naar een huur van 9 jaar: wat moet je weten over het Cassatiearrest van 9 oktober 2014?

Het Hof van Cassatie velde op 9 oktober 2014 een belangwekkend arrest, waarbij werd geoordeeld dat de woninghuur van korte duur reeds geacht wordt een standaard huur van 9 jaar te zijn, van zodra vaststaat dat er geen opzegging conform artikel 3,§6, 4e lid Woninghuurwet meer kan gebeuren.

Antwoord: 

Verder lezen?