De vastgoedmakelaar en zijn recht op ereloon: wat is de draagwijdte van artikel 2,8° van het KB bemiddelingsopdrachten?

In de praktijk komt het vaak voor dat een verkoopovereenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarde, bijvoorbeeld van het verkrijgen van een financiering of het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Naast opschortende voorwaarden, is het niet ondenkbaar dat de verkoopovereenkomst tevens een ontbindende voorwaarde bevat. Nu rijst de vraag welke implicaties dit heeft op het recht op ereloon van de vastgoedmakelaar.

Antwoord: 

Verder lezen?