Is een bod aan vraagprijs gelijk aan verkoop?

Bij een klassieke bemiddelingsopdracht ligt de beslissing om een bod al dan niet te aanvaarden bij de opdrachtgever. De vastgoedmakelaar mag in dit geval enkel feitelijke handelingen stellen, namelijk het zoeken van kandidaat-kopers. Is de vastgoedmakelaar met een verkoopmandaat gelast, dan heeft hij ook vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dat betekent dat hij de volmacht heeft gekregen om in naam en voor rekening van de eigenaar een bod te aanvaarden, mits dat bod aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Antwoord: 

Verder lezen?