Is een energieprestatiecertificaat verplicht in geval van verkoop van een woning waar geen verwarming aanwezig is?

Indien er geen verwarming is in de woning, is er geen EPC vereist. Hieronder wordt de afwezigheid van een opwekkingstoestel (ketel, kachel, warmtepomp) of een afgiftesysteem (radiator, kachel, vloerverwarming, convector,…) verstaan. Als geldend bewijs wordt hier een gehandtekende overeenkomst tussen koper en verkoper aanvaard waarin vermeld wordt dat geen verwarming aanwezig is op het moment van het te koop stellen van de woning. In de authentieke akte kan ook worden opgenomen dat het om een woning zonder verwarming gaat en dat niet voldaan is aan de definitie van een woongebouw uit het Energiedecreet, waardoor geen certificaat voor de betreffende wooneenheid moet worden opgemaakt. Wooneenheden waarbij de verwarming defect is of niet aangesloten is, hebben wel een energieprestatiecertificaat nodig bij verkoop of verhuur.

 

Antwoord: 

Verder lezen?