Is een mondelinge huurovereenkomst geldig?

De woninghuurwet verplicht om met een schriftelijke huurovereenkomst te werken. Een mondelinge huurovereenkomst is echter niet ongeldig.  Wel kunnen de huurder of verhuurder in dat geval steeds vragen om de overeenkomst op schrift te stellen. Desnoods kan dit afgedwongen worden via de vrederechter.

Antwoord: 

Verder lezen?