Is er in het kader van het Logiesdecreet een onderhoudscontract vereist voor een nieuwe brandblusser?

Het Brandveiligheidsbesluit (bijlage 2) bepaalt dat ieder toeristisch logies per 150m² uitgerust moet zijn met minstens één schuim- of poederbrandblusser. Deze brandblusser moet een capaciteit hebben van minstens 6 liter, respectievelijk 6 kg (ABC-poeder of gelijkwaardig), en beantwoorden aan de geldende normen (BENOR). De goede werking van de draagbare snelblusser moet jaarlijks gecontroleerd worden. Maar hoe zit met de verplichtingen op het vlak van onderhoud? Is een onderhoudscontract vereist voor een nieuwe brandblusser?

Antwoord: 

Verder lezen?