Is er nog leven na de dood voor de split sale van erfpacht en tréfonds?

Vóór de vernieuwing van de antimisbruikbepalingen stelde de fiscus zich eerder soepel op ten aanzien van de split sale constructie, waardoor deze in de ondernemingswereld vrij algemeen gebruikt werd wegens het belangrijk fiscaal voordeel. Met de inwerkingtreding van de vernieuwde antimisbruikbepalingen per 1 juni 2012 veranderde de fiscus echter het geweer van schouder. In de Circulaire van 10 april 2013 wordt de constructie als fiscaal misbruik bestempeld, tenzij de belastingplichtige kan bewijzen dat de keuze voor de split sale verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken van het verkooprecht. De fiscale onzekerheid over de constructie leidde ertoe dat banken minder happig waren om dergelijke operaties te financieren. Maar betekent dit ook de finale doodsteek voor de split sale?

Antwoord: 

Verder lezen?