Grondige hervorming van de besloten vennootschap in het vooruitzicht: wat mogen we verwachten?

De ministerraad keurde op 20 juli 2017 een voorontwerp goed tot invoering van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen tot grondige hervorming van het huidig Belgisch vennootschapsrecht. Wat zijn de gevolgen?

Antwoord: 

Verder lezen?