Heeft de syndicus een machtiging nodig van de algemene vergadering voor het inleiden van een procedure bij de vrederechter met betrekking tot de inning van achterstallige bijdragen?

De wetgever heeft op gedetailleerde wijze de bevoegdheden van de syndicus opgesomd. De syndicus staat o.m. in voor het beheer van het vermogen van de vereniging. De syndicus is als beheerder van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars ook belast met het innen van de achterstallen die bepaalde mede-eigenaars hebben ten aanzien van de vereniging. De vraag stelt zich of de syndicus de machtiging nodig heeft van de algemene vergadering voor het inleiden van een procedure bij de vrederechter strekkende tot het veroordelen van deze mede -eigenaar tot betaling? Het antwoord op deze vraag is neen.

Antwoord: 

Verder lezen?