Hervorming verkooprechten: in welke gemeenten wordt de grens voor de rechtenvermindering met €20.000 verhoogd?

Wie in Vlaanderen een gezinswoning koopt, kan sinds 1 juni 2018 in bepaalde gevallen beroep doen op een abattement van €80.000. Dat betekent dat men geen verkooprechten (registratierechten) moet betalen op de eerste €80.000 van de verkoopprijs of de geraamde verkoopwaarde. Binnen de Vlaamse Codex Fiscaliteit spreekt men hierbij van een rechtenvermindering, een korting van €5.600 op het totaal van de verschuldigde belastingen.

Antwoord: 

Verder lezen?