Is het interessant om een beschermd monument aan te kopen ?

Sinds 14 mei 2017 kunnen in Vlaanderen de normale tarieven van het verkooprecht gehalveerd worden bij de aankoop van een beschermd monument. De verlaagde tarieven van het verkooprecht bedragen respectievelijk 5% en 2,5%. De nieuwe eigenaar die van deze fiscale stimulans kan genieten, heeft wel de verplichting om het bekomen fiscaal voordeel te investeren in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en –elementen van het beschermde goed.

Antwoord: 

Verder lezen?