Het nieuwe beschermingsstatuut van wilsonbekwame personen. Wat moet je weten?

Zowel verkoper als koper dienen handelingsbekwaam te zijn om een onroerend goed te kunnen verkopen respectievelijk te kunnen kopen. De vastgoedmakelaar dient na te gaan of de opdrachtgever-eigenaar of kandidaat koper wel degelijk handelingsbekwaam is. Bekwaamheid is de regel, onbekwaamheid is de uitzondering. Buiten de algemene onbekwaamheden zoals minderjarigen en onbekwamen, bestaan er ook bijzondere: het kopen en/of verkopen wordt door bijzondere wetsbepalingen verboden aan bepaalde personen die in het algemeen nochtans bekwaam zijn om te contracteren. Tot voor kort bestonden er tal van verschillende beschermingsstatuten, zoals voorlopig bewind, verlengde minderjarigheid, onbekwaamverklaring en bijstand door een gerechtelijk raadsman. Die verschillende statuten werden nu afgeschaft en vervangen door één enkel statuut door de Wet van 17 maart 2013 (B.S. 14/06/2013).

Antwoord: 

Verder lezen?