Hoe gaan erfdienstbaarheden teniet ?

Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf (het lijdende of dienende erf) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (het heersende erf). Bekende voorbeelden zijn het recht van doorgang of het recht van uitweg. De vastgoedmakelaar moet de koper hierover informeren en het vermelden in de verkoopovereenkomst. Erfdienstbaarheden zijn in principe eeuwigdurend en gaan niet teniet door verloop van tijd, behalve wanneer uitdrukkelijk een tijdsbeperking in de titel is opgenomen. De wetgever heeft evenwel een aantal specifieke beëindigingsgronden voorzien.

Antwoord: 

Verder lezen?