Hoe moet je de informatieplicht onroerend erfgoed opnemen in de publiciteit?

Iedereen die een beschermd onroerend goed verkoopt, moet in de publiciteit vermelden dat dit pand beschermd is. Ook moet een verwijzing worden opgenomen naar www.onroerenderfgoed.be voor nadere informatie over de rechtsgevolgen. Sinds 1 januari 2016 mag een verkorte vermelding worden gehanteerd voor bepaalde types van vastgoedpubliciteit.

Antwoord: 

Verder lezen?