Hoe ook in 2015 genieten van het verlaagd schenkingsrecht voor bouwgronden?

Het verlaagd schenkingsrecht voor bouwgronden gaat al enige tijd mee. Sinds 2003 kan genoten worden van een tariefverlaging met 2% voor schenkingen in rechte lijn (inclusief stiefkinderen), tussen echtgenoten en tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden. Bij alle andere schenkingen wordt het tarief verlaagd tot 10%. De tariefverlaging is enkel van toepassing op de geschonken waarde (de schijf) tot 150.000 euro; op alle bijkomende waarde boven de schijven tot 150.000 euro dienen de reguliere tarieven voor de schenking van onroerende goederen te worden betaald.

Antwoord: 

Verder lezen?