Hoe werkt de verzekering “overlijden koper door ongeval”?

Als vastgoedmakelaar kan je een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt voor de datum van het verlijden van de akte. Deze verzekering is kosteloos voor de koper. Als de koper overlijdt tussen het moment dat de verkoopovereenkomst werd ondertekend en het verlijden van de akte, moeten de erfgenamen normaal gezien het saldo van de verkoopsom vereffenen. Dankzij deze verzekering worden de nabestaanden daarvan vrijgesteld.

Antwoord: 

Verder lezen?