Hoe worden de verkooprechten bij een verkoop op lijfrente bepaald?

De Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt dat de verkooprechten of registratiebelasting bij de verkoop van een onroerend goed, worden vastgesteld op basis van het bedrag van de overeengekomen prijs en de lasten of het bedrag van de overeengekomen tegenprestatie ten laste van de verkrijger. In geval van een verkoop op lijfrente, waarbij de te betalen lijfrente nochtans gespreid is over een heel  leven van de lijfrentegenieter, zullen bij het sluiten van de overeenkomst de registratierechten onmiddellijk moeten worden voldaan ten laste van de koper. De verkooprechten worden geheven op de bedongen prijs, te vermelden in de overeenkomst, met als minimum de objectieve waarde van het goed.

Antwoord: 

Verder lezen?