Hoe worden huurinkomsten van een particuliere verhuurder belast?

Huurinkomsten zijn onderworpen aan belasting, maar het fiscale stelsel verschilt volgens het gebruik van het goed: huisvesting, beroepsactiviteit of gemengd gebruik (deels privé, deels beroepshalve). Wat pacht betreft, geldt bovendien een bijzonder regime.

Antwoord: 

Verder lezen?