Hoe wordt de aanwezigheid van dakisolatie gecontroleerd door de woningcontroleur?

Sinds 1 januari 2015 wordt het ontbreken van dakisolatie gequoteerd in het technisch verslag. Voor de periode tot en met 31 december 2017 kunnen 1 of 3 strafpunten worden toegekend, al naargelang het dak kleiner of groter is dan 16m². In combinatie met andere gebreken kan de afwezigheid van dakisolatie dus leiden tot een ongeschiktverklaring. Maar op welke basis zal de woningcontroleur de aan- of afwezigheid van dakisolatie vaststellen? En dan hoofdzakelijk in het specifieke geval van een dicht dak, waarbij geen visuele vaststelling mogelijk is? Deze vraag werd recent aan de studiedienst voorgelegd.

Antwoord: 

Verder lezen?