Hoe ziet de nieuwe Turteltaks eruit?

De nieuwe Vlaamse Regering werd bij haar aantrede geconfronteerd met een historische schuldenberg als resultaat van het systeem van de groenestroomcertificaten. Al snel werd duidelijk dat maatregelen moesten worden genomen om de noodzakelijke inkomsten te verwerven waarmee men deze schuldenberg zou kunnen bekostigen en afbouwen. In het najaar van 2015 werd finaal een voorstel op tafel gelegd voor een heffing per afnamepunt, de zogenaamde Turteltaks. Via het programmadecreet 2016 (decreet van 18 december 2015 (BS 29 12 2015)) werd de Turteltaks uiteindelijk realiteit: de belasting komt er vanaf 1 maart 2016. Maar wat houdt deze nieuwe taks nu precies allemaal in?

Antwoord: 

Verder lezen?