Kan de handelshuur hernieuwd worden aan een andere huurprijs?

Krachtens art. 13 HHW heeft de huurder recht op drie hernieuwingen van het handelshuurcontract. De huurder moet de huurhernieuwing aanvragen tussen de achttiende en de vijftiende maand vóór het einde van de lopende huur bij aangetekend schrijven of per gerechtsdeurwaardersexploot. De huurder dient in zijn aanvraag tot huurhernieuwing op straffe van de nietigheid de voorwaarden op te nemen waaronder hij bereid is de huur te hernieuwen.

Antwoord: 

Verder lezen?