Kan de vereniging van mede-eigenaars beslissen om een gemeenschappelijke kelder te verhuren?

In een gebouw dat oorspronkelijk via een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie in een chauffagekelder werd verwarmd, wordt er omgeschakeld naar een individueel verwarmingssysteem per appartement. De chauffagekelder komt leeg te staan. De algemene vergadering kan met volstrekte meerderheid der stemmen beslissen om tot de verhuring ervan over te gaan.

Antwoord: 

Verder lezen?