Kan een vennootschap die een woning verhuurt de huurovereenkomst opzeggen voor eigen gebruik?

De Woninghuurwet voorziet in de mogelijkheid voor de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen voor eigen gebruik, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 6 maand. Kan een vennootschap, die verhuurder is, ook gebruik maken van deze opzegmogelijkheid, of sluit de vereiste van het werkelijk betrekken van het gehuurde goed dit automatisch uit?

Antwoord: 

Verder lezen?