Kan een vroegtijdige opzeggingsmogelijkheid worden bedongen in een woninghuurovereenkomst van korte duur?

Naast het aangaan van een klassieke woninghuurovereenkomst voor een duur van 9 jaar, biedt de Woninghuurwet de mogelijkheid om een schriftelijke woninghuurovereenkomst af te sluiten voor een duur die korter is dan of gelijk is aan drie jaar. Een vraagstuk waaromtrent tot op vandaag onduidelijkheid heerst, betreft het al dan niet rechtsgeldig karakter van de contractuele clausule tot vroegtijdige opzegging ten gunste van huurder of verhuurder, bij een woninghuurcontract van korte duur. In tegenstelling tot bij de standaard woninghuur voor 9 jaar, bevat de Woninghuurwet geen dwingende opzeggingsmogelijkheden voor de huurder of verhuurder bij een woninghuur van korte duur. Een kortlopend huurcontract wordt immers geacht te zijn aangegaan voor een vaste periode.

Antwoord: 

Verder lezen?