Kan een zelfstandige zijn gezinswoning beschermen tegen professionele schuldeisers?

Het uitoefenen van een zelfstandige beroepsactiviteit is niet zonder risico’s. Gaat het over een eenmanszaak, dan is de aansprakelijkheid van de zelfstandige voor beroepsschulden onbeperkt. Zijn privévermogen en beroepsvermogen vormen één geheel dat als onderpand dient voor de schuldeisers. Bij betalingsachterstand of een faillissement riskeert de zelfstandige dan ook de inbeslagname van zijn privéwoning door schuldeisers. Al enkele jaren bestaat hier een oplossing voor. Zo kunnen zelfstandigen hun privéwoning beschermen tegen inbeslagname door bepaalde schuldeisers. Hieronder worden de krachtlijnen van de regeling uiteengezet.

Antwoord: 

Verder lezen?