Kan men afwijken van de toepassing van het appartementsrecht?

Op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen is verdeeld volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten, zijn dwingendrechtelijke bepalingen inzake appartementsmede-eigendom van toepassing. In de praktijk stelt de vraag zich soms of van de toepassing van de appartementswet kan worden afgeweken?

Antwoord: 

Verder lezen?