Kunnen de statuten voorzien dat blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden beschouwd als neen-stemmen?

De wet op de mede-eigendom voorziet dat de beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist. Wat is het lot van de blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen? Kunnen de statuten bepalen dat deze stemmen bij de ‘neen’ stemmen worden gerekend?

Antwoord: 

Verder lezen?