Kunnen partijen na ondertekening van het compromis de verkoop in onderling akkoord verbreken door het compromis te scheuren?

Wanneer beide partijen akkoord gaan om het compromis te ontbinden, moeten ze de bepalingen van het Vlaamse decreet van 23 november 2007 rond de minnelijke ontbinding van het compromis volgen. Dat decreet stelt dat de verkoop slechts aan een vast registratierecht van 10 euro onderworpen kan worden. Het compromis en de minnelijke ontbinding, die ook 10 euro kosten, moeten wel ter registratie worden voorgelegd. Er zijn dan geen bijkomende fiscale lasten verschuldigd. Als er al registratierechten betaald werden, kunnen die voor 100 % terugbetaald worden.

Antwoord: 

Verder lezen?